Tomtpriser

Tomtpriser från och med 1 september 2021.

Priser på tomter för småhusbebyggelse (Pris anges exklusive anslutningsavgifter) Anslutningsavgift el: ca 30 000 kronor Avgift fastighetsbildning: ca 15 000 kronor Anslutning taxa för vatten/avlopp: ca 140 000 kronor Bygglovsavgift efter fastställd taxa: ca 25 000 kronor för en villa Anslutning fiber: ca 20 000 kronor

För grovterrasserad villatomt tillkommer ett tillägg på 50 kr per kvm.

Ort

Pris

Hovmantorp

75 kronor per kvm

Lessebo

60 kronor per kvm

Skruv och Kosta

50 kronor per kvm


Priser på tomter för flerbostadshus och samhällsfastigheter (Pris anges exklusive anslutningsavgifter)

Ort

Pris

Hovmantorp

100 kronor per kvm

Lessebo

75 kronor per kvm

Skruv och Kosta

50 kronor per kvm


Priser på industrimark (Pris anges exklusive anslutningsavgifter. Avser industrimark och mark för handelsändamål)

Ort

Pris

Hovmantorp

40 kronor per kvm

Lessebo

30 kronor per kvm

Skruv och Kosta

20 kronor per kvm


  • Anmäl dig till den kommunala tomtkön via vår e-tjänst: https://etjanster.lessebo.se/tomtko
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 april 2022
Publicerad: 1 september 2021 kl. 08.00

Inflyttningsteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Kontaktcenter: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se