Avfall och återvinning

Lessebo kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Dit kan du vända dig med frågor kring bland annat sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

SSAM tar hand om avfallet

SSAM ansvarar för avfallshanteringen i Lessebo kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. SSAM tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner. Om du har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller på e-post info@ssam.se.

E-tjänster

Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en kompost behöver du anmäla det till kommunen.

Avloppsslam och latrin

Om du har en tillräckligt stor slamavskiljare kan du be om hämtning vartannat år istället för varje år.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Du kan ansöka om att ta hand om ditt hushållsavfall själv.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 25 november 2016 kl. 14.57

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se