• Minimera Visa
  2021-01-22
  Störningar dricksvattnet Norrhemsgatan i Hovman...
  Meddelande: Måndagen den 25 januari kan det förekomma störningar i dricksvattnet p... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lustigkulla skola - Kosta

Lustigkulla skola

Välkommen till Lustigkulla skola i Kosta!
Vår skola ligger intill glasbruket i Kosta och har ca 90 elever från förskoleklass upp till åk 6. Nära skolan ligger förskolan Edabacken. Skolan har fritidshem för åldrarna 6-12 år. Eleverna har tillgång till en stor och härlig skolgård som inbjuder till olika kreativa aktiviteter. På skolgården finns det ytterligare två friliggande hus och en paviljong. I det ena huset har vi vår matsal samt gymnastiksal och i det andra finns slöjdsalar och skolsköterska. I paviljongen finns fritids och två klassrum.

Vision

Vår vision är att alla elever och all personal ska vara trygga, känna respekt och tillit till varje individs unika förmåga! Alla ska behandlas med empati och respekt och få känna att de duger precis som de är. Lustigkulla skola ska vara en skola som ger kunskap, glädje och gemenskap.


Lokalt elevhälsoteam

Det lokala elevhälsoteamet består av:

 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Rektor


I kommunen finns tillgång till logoped och skolpsykolog.

Elevinflytande

Elevinflytandet på skolan sker genom elevråd, klassråd, värdegrundsarbete, matråd och naturligt i upplägget av den dagliga verksamheten och det egna lärandet.

Kulturskolan

Lärare från Kulturskolan undervisar i rytmik för åk F-2, sång i åk 3-5.

SchoolSoft

Vi använder oss av lärplattformen SchoolSoft som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Alla vårdnadshavare förväntas vara aktiva och ta del av den informationen som finns där. Via SchoolSoft kan ni bland annat göra sjukanmälan och följa era barns utveckling mot målen.

Skolbibliotek

Alla klasser samarbetar med kommunbiblioteket genom att BUS-bibliotekarierna finns på skolan en gång per vecka. Under besöket arbetas intensivt med skönlitteratur. På Lustigkulla skola ser vi som viktigt att utveckla elevernas språk inom alla ämnen.

Var finns vi?

 Här finns Lustigkulla skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Publicerad: 1 december 2016 kl. 14.23

Lessebo i media

Lustigkulla skola

 • Roger Wisberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 09

 • Expedition Lustigkulla skola
  Telefon: 0478-127 05

 • Fritids Lustigkulla skola
  Telefon: 0478-127 36

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se