• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och barnomsorg

Lessebo kommun har förskolor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Förskolorna ligger i områden med närhet till fin natur.
Hos oss har vi inga långa köer till förskolan. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter det att du ansökt. Verksamheten bedrivs i form av förskola och riktar sig i första hand mot barn 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

Förskolor på alla orter

I Lessebo finns fyra förskolor: Zebran, Stallet, Violen och Äventyret. I Lessebo finns även förskolan Nallen som drivs av Läsebo föräldrakooperativ. I Hovmantorp finns fyra förskolor: Prästkragen, Myran, Askungen och Tuvan. I Kosta finns förskolan Edabacken och i Skruv finns förskolan Lilltorpet.

Är du i behov av plats?

Förskolorna i kommunen tar emot barn som är mellan ett och fem år. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter att du ansökt. Ansökningsblankett finns under Självservice.

Förskolans läroplan

Förskolan har en egen läroplan (LpFö 18). Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och är en pedagogisk verksamhet. Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna svarar för genomförandet.I förskolan ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet i verksamheten.

För regler och avgifter se vår broschyr Förskola & Fritidshem regler och taxa som du hittar under Självservice.

Lessebo kommun erbjuder även allmän förskola för 3-5 åringar. Barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år då det fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Publicerad: 23 november 2016 kl. 15.10

Lessebo i media

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Tina Salomonsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se