Försäkringar

Alla barn och elever i Lessebo kommun omfattas av en olycksfallsförsäkring via Svedea.

Vilka är försäkrade?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för:

 • samtliga barn 0-19 år som är folkbokförda i Lessebo kommun.
 • övriga elever i kommunens förskolor, skolor, gymnasieskola, särskola (elever över 19 år) samt elever från andra länder.
 • övriga elever folkbokförda i Lessebo kommun som deltar i gymnasial utbildning förlagd på annan ort, till och med sista skoldag.
 • övriga barn och ungdomar i familjehem/kontakthem.


Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skol-/verksamhetstid för:

 • elever i kommunal vuxenutbildning inklusive SFI.
 • deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet, exempelvis praktik, arbetsträning, yrkesintroduktion, enl. LSS och Solk
 • Gode män/förvaltare
 • Unga lagöverträdare som är dömda till och utför ungdomstjäst


Observera att försäkringen endast är en olycksfallsförsäkring och gäller för en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skadeanmälan

All skadeanmälan görs till Svedea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 januari 2023
Publicerad: 1 december 2016 kl. 13.51

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Tommy Gravéus - Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se