Medborgardialog

Lessebo kommun genomför årligen organiserad medborgardialog där förtroendevalda och tjänstemän träffar invånare. Träffar genomförs på varje ort riktade till hela allmänheten men även på fritidsgården speciellt riktad till ungdomar.

Medborgardialoger kommer att hållas i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv under oktober 2024.

Program för medborgardialog 2023

I oktober 2023 hölls medborgardialog och trygghetsvandring i Hovmantorp, Kosta och Skruv och Lessebo. En av de frågor som lyftes var ungas framtid i kommunen.

Dialogmötet inleddes med information från kommunen och Polisen om följande ämnen:

 • Ett ungdomsråd ska bildas.
 • Fritidsgården och lovaktiviteter.
 • Lessebo kommuns nya stödteam.
 • Polisen informerar om nya regler för a-traktorer.

Efter informationsdelen hölls diskussioner i mindre grupper där alla hade möjlighet att dela med sig av idéer och synpunkter.

Resultat från tidigare medborgardialogsträffar

Här kan du ta del av de synpunkter som har kommit in under tidigare medborgardialoger samt Lessebo kommuns svar på synpunkterna. När det gäller 2023 kommer svaren på synpunkterna att redovisas i mars 2024 när de har behandlats av kommunstyrelsen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad: 14 september 2020 kl. 14.59

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se