Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränning

Länsstyrelsen i Kronobergs län planerar att genomföra en naturvårdsbränning i skog torsdagen den 27 juni. Området som kommer att brännas är cirka 28 hektar stort och ligger i Singelstorps fly naturreservat ost om Lenhovda i Uppvidinge kommun.

Tändning beräknas ske runt middagstid och bränningen fortsätter sedan under eftermiddagen och fram till kvällen då Länsstyrelsen övergår till att efterbevaka brännan.

Efterbevakning brukar pågå 2-3 veckor efter bränning tills det är 3 rökfria dagar.

Väderprognosen för morgondagen säger att de kommer att ha sydostliga vindar, vilket innebär att röken från bränningen sannolikt går mot områden med få boende i närområdet.

Boende i Lenhovda, Singelstorp, Klavreström och Norrhult kommer troligtvis att se och känna rök. Rökdoft kan även komma att kännas i Sävsjöström, Hökhult och Åseda.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Sveriges Radio Trafik och Service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar och underrättas om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning.

Syftet med bränningen är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 80-90 % av tallarna förväntas överleva branden.

Länsstyrelsen bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills de har haft tre rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life2Taiga finns på:

Naturvårdsbränningar | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

 

 

Senast uppdaterad: 26 juni 2024
Publicerad: 26 juni 2024 kl. 14.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se