Kommunfullmäktige godkände Lessebohus försäljning

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Lessebohus försäljning av fastigheter, med några undantag.

I mars 2024 beslutade Lessebohus styrelse om försäljning av bolagets samtliga kvarvarande fastigheter. Styrelsen bedömde att Lessebohus inte har tillräckligt bra ekonomi för att bedriva en hållbar verksamhet framöver.

Nu har Kommunfullmäktige beslutat att godkänna försäljningen, med några undantag. Undantagen handlar om att några få fastigheter behålls inom kommunkoncernen med hänsyn till nuvarande behov och framtida utveckling på respektive ort. Framför allt handlar det om byggnader där det finns kommunal verksamhet i eller i anslutning till fastigheterna.

Efter beslutet i Kommunfullmäktige påbörjas en process där försäljningen ska utföras av Lessebohus vd i samråd med revisor, mäklare och annan kompetens som behövs.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Publicerad: 19 juni 2024 kl. 12.58

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se