Internationellt samarbete för att stärka demokrati

Ett foto på Roger Wisberg och Angelica Karlsson framför kommunhuset i Lessebo.

Roger Wisberg, rektor, Angelica Karlsson, kommunalråd, och Linda Bjälkenborn, biträdande utbildningschef (saknas på bilden) åker till Guatemala för att delta i en workshop om lokal demokrati och jämställdhet. Organisationen ICLD står för alla kostnader.

Lessebo kommun deltar i ett internationellt erfarenhetsutbyte med fokus på lokal demokrati och jämställdhet.

I början av juni åker tre representanter från Lessebo kommun till Guatemala för att delta i en workshop tillsammans med två andra svenska kommuner (Borås och Åre) och kommuner från Guatemala. Fokus är på lokal demokrati och jämställdhet. I september kommer sedan deltagarna från Guatemala till Sverige för en andra workshop.

Resorna och workshoparna anordnas och bekostas av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, en statligt finansierad organisation som arbetar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter på lokal nivå, i kommuner och regioner.

"En fantastisk möjlighet"

Från Lessebo kommun deltar Angelica Karlsson, kommunalråd, Linda Bjälkenborn, biträdande utbildningschef, och Roger Wisberg, rektor.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss som liten kommun. Vi hade aldrig kunnat bekosta detta själva. Vi kommer kunna få med oss helt andra perspektiv som kan hjälpa oss i vår verksamhetsutveckling och i förlängningen är förhoppningen att vi med hjälp av det här samarbetet kan öka samhällsengagemanget hos unga i Lessebo kommun, säger Angelica Karlsson.

ICLD utvecklar just nu ett nätverk av kommuner och regioner från Sverige, Guatemala och Colombia med fokus på jämställdhet mellan åren 2024 och 2026. Som en start ordnas workshops och därefter finns möjlighet att ingå i ett kommunalt partnerskap tillsammans med, för Lessebos del, en kommun från Guatemala.

Öka ungas delaktighet och inflytande

Roger Wisberg ser en möjlighet att utbytet kan bidra till att öka ungas delaktighet och inflytande i respektive kommun.

– Demokrati är inget vi kan ta för givet, det är viktigt att vara medveten om det. Och genom ett sådant här samarbete kan eleverna lära sig om mänskliga rättigheter och om en annan kultur och ett annat samhälle. Det vore häftigt om vi kan koppla ihop våra elever i Lessebo kommun med elever från Guatemala. Genom digital teknik finns alla möjligheter till det, säger Roger Wisberg.

Efter de workshops som hålls i Guatemala och Sverige har de deltagande kommunerna möjlighet att ansöka om att ingå i ett kommunalt partnerskap inom ramen för ICLD.

Mer information om ICLD och nätverket

På ICLD:s webbplats kan du läsa mer om samarbetet och nätverket för jämställdhet:

Nätverk för jämställdhet - ICLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Publicerad: 31 maj 2024 kl. 15.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se