Lessebohus öppnar upp för mer försäljning

Lessebohus styrelse har enhälligt beslutat om en inriktning att sälja bolagets fastigheter.

Styrelsen bedömer att Lessebohus inte har tillräckligt bra ekonomi för att bedriva en hållbar verksamhet framöver. För att en försäljningsprocess ska kunna påbörjas ska bolagets ägare, Lessebo kommun, först godkänna beslutet i kommunfullmäktige.

– Lessebohus i sin nuvarande form har tyvärr mycket små möjligheter att nå sina mål. Vi vill i stället arbeta för att hitta en, eller flera, engagerade köpare som vill vara aktiva fastighetsägare i vår kommun, säger Gunilla Arvidsson, ordförande i Lessebohus styrelse.

Lessebohus har sedan lång tid tillbaka stora lån och har inte haft tillräckligt med kapital för att göra de investeringar som krävs i fastigheterna.

Under våren 2023 sålde Lessebohus 60 procent av lägenheterna. Samtidigt har det allmänna kostnadsläget höjts betydligt och Lessebohus har, liksom andra bostadsbolag, fått kraftigt höjda driftskostnader. Det gör att den förväntade ekonomiska effekten av försäljningen har uteblivit.

– Vi hoppades att försäljningen som gjordes förra året skulle säkerställa driften framöver men de kraftiga kostnadsökningar som har varit gör att vi nu som ägare måste ta ställning till fortsättningen utifrån våra invånares och skattebetalares bästa, säger Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande.

Den planerade försäljningen omfattar samtliga Lessebohus 365 lägenheter. Lessebohus kommer att anlita mäklare för hjälp med försäljning av fastigheterna. Lessebo kommun ska sedan genom kommunstyrelsen godkänna de nya ägarna när processen har kommit så långt.

– Vi behöver försäkra oss om att de nya ägarna har kapacitet att fortsätta driva fastigheterna på ett sätt som gynnar lokalsamhället. Det är särskilt viktigt att det fortsatt ska finnas tillgång till trygga bostäder för äldre i alla tätorter, säger Lars Altgård.

Lessebohus vd Mikael Jaksic har informerat personalen. Hyresgästerna får information under måndagen.

– Det här är så klart ett väldigt tråkigt beslut men det är nödvändigt. Det är bättre att agera nu än att vara passiv och vänta och se. Nu får vi göra det bästa av situationen och fortsätta att leverera en god service till våra hyresgäster, säger Mikael Jaksic.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024
Publicerad: 18 mars 2024 kl. 15.18

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se