Aktivt lov utvärderat

Aktivt lov genomförs i Lessebo kommun med aktiviteter för barn och unga varje skollov. I en utvärdering av aktiviteterna gjord av Urban utveckling slås fast att man kan se att satsningen är kostnadseffektiv men att det inte går att fastslå om aktiviteterna bidrar till ökad trygghet.

Förutom att skapa mervärde och intressanta saker att göra för barn och unga är tanken att aktiviteterna ska vara brottsförebyggande. Lessebo kommun tilldelades under 2020 medel från Brottsförebyggande rådet för att utvärdera insatserna ur ett trygghetsperspektiv.

- Utvärderingen slår fast att antalet brott minskade under de år som aktivt lov genomförts men att det inte går att säga om det beror på aktiviteterna i sig eller på andra faktorer, säger Patrik Itzel som är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun.

Utvärderingen har skett dels genom enkäter till ungdomar i årskurs 8 och 9 samt genom intervjuer med kommunledning och ansvariga för skola och fritidsaktiviteter. Utvärderingen innehåller information och utvecklingsområden för aktiviteterna i aktivt lov. Till exempel slår man fast att speciellt riktade verksamheter mot tjejer behovs genom relationsbygge.

Utvärderingen kommer användas i fortsatt planering av fritidsverksamheter för barn och unga.

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Publicerad: 28 april 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se