Årsbokslut 2022

Den 24 april fastställde kommunfullmäktige årsredovisningen för 2022.

- Resultatet för 2022 är bättre än prognosen som gjordes efter augusti men sämre än vad vi hade i budget, säger ekonomichef Maria Trulsson.

Kommunens resultat blev 6,6 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 12,2 mkr och den största förklaringen till att resultatet blev lägre än budgeterat är den negativa utvecklingen av kapitalförvaltningen under året. Nämnderna gjorde sammantaget ett bättre resultat än budget även om det finns variationer mellan nämnderna där barn- och utbildningsnämnden har ett resultat betydligt bättre än budget medan socialnämnden överskrider sin budget.

- Med tanke på det ekonomiska läget blir det än viktigare att nämnderna och verksamheterna håller sina tilldelade budgetar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård i en kommentar till bokslutet. Utan det kommer vi inte kunna få en långsiktigt god och stabil ekonomi.

 

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Publicerad: 26 april 2023 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se