Utvecklingsarbete i Skruv och Ljuder

Under 2023 har både kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden pekat ut att extra insatser ska göras i Skruv och området runtom i Ljuder.

- Vi ser att det händer mycket i området just nu, säger kommunchef Christina Nyquist. Skruvs IF har ett spännande arbete framför sig och vi ser från kommunen stor potential i området.

Kommunstyrelsen har i sin internbudget pekat ut tågstopp som en viktig punkt men också näringslivsfrågor där kompetens och nyetablering nämns. Det pågående arbetet med ödehus ska fortsätta så att fler hus får bofasta invånare.

Även samhällsbyggnadsnämnden nämner ödehus i sin internbudget. Inventering, marknadsföring och kontakt med både ägare och potentiella nya ägare sker i samverkan mellan olika delar av Lessebo kommun.

- Det finns byggbar mark i Skruv idag och den ska vi marknadsföra under året, berättar samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. Vi ska använda alla verktyg vi har för att utveckla området, både genom tillsyn och planering av mark och bygglov.

I nämndens internbudget nämns stationsområdet som potentiellt utvecklingsområde i samband med tågstopp. Man konstaterar också att en samverkan regionalt krävs för att få ut mesta möjliga resurser.

Hur det går i utvecklingsarbetet kommer berättas om under året samt återrapporteras både till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023
Publicerad: 30 mars 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se