En god service och ett gott bemötande

I mötet med Lessebo kommun ska man få en god service och ett gott bemötande. Varje organisation har ett varumärke som bygger på människors upplevelse. I Lessebo kommuns fall ska varumärket förknippas just med god service och ett gott bemötande.

- För oss är service och bemötande otroligt viktigt, säger kommunchef Christina Nyquist. Alla vi som arbetar i Lessebo kommun ska hela tiden tänka på att ge en god service och ett gott bemötande när vi möter invånare, företagare och föreningsaktiva. I vår värdegrund ska vi möta människor med respekt samtidigt som vi är tydliga.

Formuleringarna kring service och bemötande beslutades av kommunstyrelsen i februari och är nu tillsammans med vision och värdegrund en bas för hur man som medarbetare i Lessebo kommun ska agera.

- Ett tillitsbaserat förhållningssätt är viktigt för att alla medarbetare ska hitta hur man bäst bidrar till vårt varumärke, säger Christina Nyquist. Från ledningen pekar vi ut riktningen men varje medarbetare kan bäst själv omsätta hur service och bemötande ska se ut i mötet med människor. Vissa möten innebär svåra samtal och andra möten är korta, men alla medarbetare bidrar till vårt varumärke, varje dag och året om.

Just relationer är nyckeln i arbetet med Lessebo kommuns varumärke. Det är relationer mellan medarbetare och det är relationer som uppstår i mötet mellan medarbetare och invånare. Och i varje möte mellan människor och ska den goda service och det goda bemötandet finnas.

Senast uppdaterad: 22 mars 2023
Publicerad: 22 mars 2023 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se