Skolinspektionen har granskat Bikupan

Syntolkning: En byggnad i brun/rött tegel i två våningar. Detaljer runt fönster i gult. På byggnaden texten "Bikupan" i svarta tunna bokstäver.

Skolinspektionen gör löpande granskningar av skolor i hela landet. I början av februari kom en inspektionsrapport från högstadieskolan Bikupan som visar på några områden där Lessebo kommun som huvudman ska återkomma med svar.

De områden som granskas i den typ av granskning som skett på Bikupan är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. De skolor som Skolinspektionen ser större risker med utifrån studieresultat och uppföljningar görs djupare undersökningar än i fallet med Bikupan.

- Vi har fått en lång och innehållsrik rapport som vi kommer ha nytta av i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Patrik Gustavsson som är rektor på Bikupan. Vi har fått ett nytt nuläge jämfört med 2017 och närmar oss vår målbild. Det är roligt att inspektionen ser det arbete vi gör och vi ska arbeta vidare med de utvecklingsområden som man pekar ut. Vi hade tidigare identifierat dem och det är ett påbörjat arbete.

Det finns tre nivåer i de bedömningar som Skolinspektionen gör. Det som Skolinspektionen nu önskar svar på är fyra punkter som hamnat på den mittersta bedömningsgrunden.

 • Rektors ledarskap: En uppmaning att öka samverkan på skolan.
 • Undervisning: Lärare och rektor ska utveckla metoder för att öka elevernas delaktighet i undervisningen.
 • Trygghet och studiero: Använda de strategier som finns för att öka studieron.
 • Bedömning och betygssättning: Det fungerar i stort, men ytterligare förutsättningar för gemensamma grunder för betygssättning behöver tas fram.
 •  

- Jag ser att det görs mycket bra på skolan och det gör Skolinspektionen också, säger Therese Linnér som är utbildningschef på Lessebo kommun. Nu är det dags att ta nästa steg och utveckla samarbetet och arbeta än mer tillsammans mellan arbetslag och grupper på skolan.

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Publicerad: 27 februari 2023 kl. 10.35

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se