Taktil massage för ökat välbefinnande

Syntolkning: Ett bildmontage där det i den vänstra bilden är ett antal personer som håller upp ett papper (diplom) och visar att man klarat kursen. Några står upp bakom några som sitter ner. I en annan bild ser man två personer som sitter ner och den ene håller den andres hand för att visa hur massage genomförs.

Metoden Taktipro används inom omsorgen i Lessebo kommun. Genom taktil massage ökar kontakten, smärta, oro och ångest minskas. Det blir ett viktigt verktyg i omsorgen av brukarna. Paul Bohman och Anna Kjellin är instruktörer i metoden och lär kollegor i Lessebo kommun hur man använder den.

- I Lessebo kommun är idag cirka 70 anställda utbildade i metoden och den används inom flera av socialförvaltningens verksamheter, berättar Paul och Anna. Vi höll vår första utbildning våren 2016, hade uppehåll under pandemin och började igen hösten 2022.

Utbildningen genomförs med tre tillfällen där de två första är under en och samma vecka med en dag i början på veckan och en i slutet. Däremellan så har man möjlighet att träna på vänner och kollegor. Vid första tillfället blir det rygg- respektive handmassage samt en del teori kring metoden och dess effekter.

Redan efter första träffen har flera av kursdeltagarna märkt positiva effekter. Det handlar om brukare vars kli och obehag kunnat minskas men också hur de som annars har svårt att förmedla sig är tydliga med att massagen fungerar. Särskilt på demensboenden ser man hur brukarna tar till sig av massagen.

Vid andra tillfället sammanfogar man det man lärt sig med fotmassage samt ytterligare teori om nervsystemet och.

- Vi diskuterar även en del om stress, både positiv stress och negativ stress och hur den påverkar oss, berättar Anna och Paul. Efter ytterligare någon vecka genomför vi en avslutande halvdag där det finns tid för reflektion och erfarenheter utifrån det deltagarna upplevt.

I gruppen som precis fått sina diplom i början på februari är man positiva. Någon utbrister kort gott att det är underbart, och flera menar att det är en förmån att få lära sig metoden som en del i arbetet. En deltagare som använt sig av metoden på en brukare uttrycker att den otroligt kraftfull.

Om taktil massage

Lessebo kommun använder sig av konceptet Taktipro som är en originalmetod. Anna och Paul på socialförvaltningen har utbildats till diplomerade interna utbildare och kan i sin tur utbilda kollegor på hemmaplan i Lessebo kommun. Taktipro beskriver själva att det viktigaste med metoden är att vara totalt närvarande när massagen ges.

I vänstra delen av bilden ses kursdeltagarna Margareta, Malin, Britt, Marhet, Ulrika, Nina, Christina och Kajsa. I den högra bilden finns instruktörerna Anna Kjellin och Paul Bohman.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Publicerad: 21 februari 2023 kl. 11.10

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se