Samråd: Bostadsförsörjningsprogram

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för perioden 2023–2030 för Lessebo kommun, har upprättats. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör Lessebo kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod för att hållas aktuella. Kommunstyrelsen beslutade 2023-02- 14, § 29, att låta programmet gå ut på samråd.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ge en uppdaterad bild av bostadssituationen i kommunen samt ange inriktning och mål för att uppnå en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas under perioden 2023–2030.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska nu samrådas och samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av programmet såsom kommunmedborgare, myndigheter, organisationer, föreningar m.fl.

Samrådstid: 15 februari – 17 mars 2023. Välkommen att bidra med dina synpunkter.

Eventuella synpunkter på programförslaget ska lämnas skriftligen till kommunstyrelsen senast fredag den 17 mars 2023, antingen via e-post till kommunstyrelsen.lessebo@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun 365 80 Lessebo.

Information i programärendet lämnas av planarkitekt Sayf Noel, tfn 0478-125 53. E-post sayf.noel@lessebo.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2023
Publicerad: 20 februari 2023 kl. 11.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se