Läget för tomter i södra Hovmantorp

Syntolkning: En bild på en karta med mestadels vita och svarta detaljer. Ett antal ljust gult färgade partier visar på ett antal tomter och mellan dem grön färg. Till vänster ett större blått parti som betyder vatten.

Arbetet med att ta fram nya, attraktiva och sjönära tomter i södra Hovmantorp fortsätter. Kommunstyrelsen har beslutat om projektering av gator och ledningar. Vilket innebär att vi nu fortsätter med arbetet för att genomföra planen etappvis.

Arbetet fortsätter enligt plan för nya tomter i södra Hovmantorp. Vi har nu gått ut med entreprenadförfrågan för att bygga de nya gatorna och ledningsnätet. Byggskede planeras till april-november 2023 och därefter sker avstyckning av tomterna. Fastighetsmäklare kommer att upphandlas för att genomföra försäljningen av de 9 tomterna.

Först ut är etapp 1, se bild ovan. Försäljningen kommer att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.

Intresset är mycket stort, ni är nu 200 personer som står på vår intresselista för att köpa en av tomterna. Preliminär försäljning av etapp 1 hösten 2023.

Ta del av detaljplaneförslaget

Senast uppdaterad: 9 februari 2023
Publicerad: 9 februari 2023 kl. 11.40

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se