Kommunövergripande konferens angående pojkars lärande

Syntolkning: En man med svart tröja, skägg och kort hår står mot en ljus bakgrund.

Förra våren träffade all personal i Lessebo kommuns skolor Fredrik Zimmerman. Efter den föreläsningen kopplades hans forskning ihop med skolornas studiecirkel kring Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av Gibbons, en forskare som är en del av Lessebo kommuns vetenskapliga grund. Den 8:e februari knyts arbetet ihop genom att Lessebo kommun anordnar en kommunövergripande konferens som handlar om pojkars lärande.

Konferensen riktar sig till undervisande lärare i Lessebo kommun, från förskoleklass till och med gymnasiet. Syftet med konferensen är att synliggöra de framgångsfaktorer som deltagarna har identifierat och praktiserat kring pojkars lärande.

- Deltagarna kommer att utgå ifrån Fredrik Zimmermans rapport Tio orsaker till varför pojkar presterar sämre i skolan. Zimmerman har identifierat ett antal områden som konferensdeltagarna kommer få möjlighet att fördjupa sig i, säger biträdande utbildningschef Tommy Gravéus.

Konferensen ska leda till förslag på hur framtidens undervisning kan utformas för att få ett framgångsrikt lärande för pojkar. Faktorer som sedan ska spridas i organisationen för att stärka undervisningen ännu mer mellan de olika enheterna. I april sätts fokus på flickors lärande med hjälp av föreläsare Ulrika Sultan.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Publicerad: 6 februari 2023 kl. 12.14

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se