Medborgarundersökning 2022

Syntolkning: En animerad bild med en mörkt röd rad i botten på bilden med vit text: "Medborgarundersökning". Ovanför på vit bakgrund en pratbubbla med ett ordmoln där de största orden är "Påverka Lessebo kommun", "Trygghet"; "Bostäder".

Under hösten 2022 fick 1000 slumpmässigt utvalda invånare i Lessebo kommun svara på frågor som myndigheten Statistiska Centralbyrån, SCB, skickade ut. Nu är resultatet på plats och från sammanfattningen kan man se att förändringen mellan året före är liten.

Runt 80 procent av de som svarar menar att de ser positivt på Lessebo kommun som plats att leva på. 70 procent tycker att kommunen sköter sina uppgifter bra. 40 procent kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till kommunen. I dessa tre frågor är Lessebo kommuns invånare mer negativt inställda jämfört med riket som helhet. När det handlar om insyn och inflytande på beslut har 17 procent svarat att det är positiva, och där har Lessebo kommuns invånare samma syn som övriga riket.

- Resultaten i årets medborgarundersökning liknar de som vi fått tidigare år, säger Olof Björkmarker, kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun. Resultaten ligger till grund för beslut och hur man prioriterar i till exempel kommunens budget.

Jämfört med tidigare år så litar de som svarade hösten 2022 mer på sina medmänniskor än de som svarade 2021. Det finns en mer positiv syn på sin omgivning och på samhället. Några saker som fått bättre omdöme är inom boende och offentlig service samt trygghet. Sämre resultat har yttre miljö och fastigheter samt miljö- och klimatarbete fått.

Tillsammans med organiserad medborgardialog och daglig kontakt med invånare och företagare ligger medborgarundersökningen till grund för beslut men ger också en jämförelse med landets övriga kommuner.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Publicerad: 27 januari 2023 kl. 13.02

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se