Gott omdöme till Lustigkulla skola

Syntolkning: Ett bildmontage där det i bakgrunden är en bild på en tegelbyggnad i gula toner med en rund skylt på väggen med texten Lustigkulla skola. Infällt är del av ett dokument med Skolinspektionens logotype i gult och blått.

Lustigkulla skola i Kosta får ett väldigt gott omdöme från Skolinspektionen som varit och granskat skolan. Det är endast en mindre anmärkning i hela granskningen, vilket är ett ovanligt bra resultat jämfört med granskningar i stort.

- Skolinspektionen gör löpande besök på landets skolor där man granskar om man bedriver verksamhet i enlighet med lagen, berättar Roger Wisberg som är rektor på Lustigkulla skola och även på Björkskolan i Skruv. Granskningen av Lustigkulla skola visar att vi bedriver skolans verksamhet som man ska. Den brist man pekar på handlar om att vi tydligare behöver beskriva de insatser vi har för likabehandling på skolan, vi gör alltså saker praktiken men behöver bli bättre på att sammanställa det.

Beslutet meddelades den 11 januari och går igenom en mängd olika områden. Det handlar förutom planer om kränkande behandling om undervisningen är lärarledd, om skolan har behöriga lärare, om man har studie- och yrkesorientering, hur man hanterar frånvaro, om skolan ger extra stöd, studiehandledning på modersmålet samt om förebyggande arbete för studiero.

- På alla skolor finns nästan alltid något att förbättra och jobba vidare med, säger Therese Linnér som är utbildningschef i Lessebo kommun. Skolinspektionens rapporter är därför värdefulla för oss i Lessebo kommun och tas på stort allvar av alla inblandade. Det är mycket glädjande att läsa rapporten från Lustigkulla skola.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Publicerad: 23 januari 2023 kl. 13.09

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se