Tryggare enligt senaste mätningen

Syntolkning: Fronten på ett fordon med vit bas och blå inslag. Texten "Polis" står på motorhuven. I fordonets svarta front finns insprängda mindre lampor mellan lyktorna. Fordonet står på en parkering och man ser andra bilar i bakgrunden.

Under hösten gjorde polisen sin årliga trygghetsmätning och det totala resultatet visar på ett tryggare Lessebo kommun där invånarnas oro minskat jämfört med föregående år. Men det finns fortsatt mer att göra.

Trygghetsmätningen som presenterades strax för jul av Polismyndigheten visar att Lessebo kommun har blivit tryggare men det finns fortfarande mycket att arbeta med. I Lessebo tätort har situationen förbättrats men fortfarande finns det en andel av medborgarna som upplever otrygghet trots att andelen utsatta för brott minskat. I orterna Kosta, Hovmantorp och Skruv är det i stort bara ”gröna” värden, det vill säga att otryggheten är obefintlig eller liten.

På Lessebo kommun ser man att läget totalt är bättre och att oron minskat. Men sammantaget är man inte nöjda utan vill att oron ska minska ännu mer.

- Lessebo kommun genomför flera åtgärder för att skapa en ökad trygghet. Det lokala Brottsförebyggande rådet tar fram lägesbilder som sedan förvaltningar och nämnder arbetar efter, säger beredskaps- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel som arbetar med brottsförebyggande frågor på Lessebo kommun.

Patrik Itzel lyfter också fram ett ökat samarbete mellan skolan och socialförvaltningen och fritidsverksamheterna. Socialförvaltningen har också fått i uppdrag att skapa åtgärder för tidiga insatser och fältverksamhet. En bättre samverkan med Polisen har givit resultat.

- Polisen fortsätter att jobba med brottsbekämpning genom att stärka den lokala närvaron i Lessebo kommun. Det vi gör idag kan vara avgörande för hur det kommer att se ut flera år framöver. Jag vill särskilt trycka på vikten av att anmäla brott och att berätta om vad man sett till oss. Om vi inte vet kan vi inte agera, säger Lotta Petersson som är lokalpolisområdeschef i Nybro med ansvar för Lessebo kommun. Glädjande siffror i trygghetsmätningen och minskad brottslighet men arbetet kan inte avstanna utan vi behöver hela tiden jobba för att det ska fortsätta i den riktningen. Det är viktigt att alla aktörer tar ansvar och att vi ser det som ett gemensamt uppdrag.

Det gemensamma arbete som polisen och kommunen genomför kommer fortsätta med både generella och riktade insatser utifrån resultatet i undersökningen.

Undersökningens resultat redovisas i ett index där så lågt som möjligt är bra. Lessebo kommun förbättrade sig från 2,41 till 1,89 i undersökningens problemindex.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023
Publicerad: 18 januari 2023 kl. 11.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se