Få hela bilden

Syntolkning: En scen på en gata sedd ovanifrån. Det är natt och det är höga hus utmed gatan där det finns utryckningsfordon och det står grupper av människor och pratar. Foto från Krisinformation.se, fotograf Marcel Pabst

När det händer allvarliga händelser och viktiga saker i samhället informerar Lessebo kommun om det som påverkar invånarna i kommunen.

Under pandemin hänvisade vi ofta till sidan www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det gjorde vi och många andra kommuner och myndigheter för att den ger en samlad bild av den kända informationen.

Om det till exempel skulle bli aktuellt att varna om höga flöden av vatten och översvämningar då kommer Lessebo kommun använda oss av www.krisinformation.se.

I en krissituation är välinformerade och engagerade människor en viktig resurs. Är du förberedd bidrar du till att stärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023
Publicerad: 9 januari 2023 kl. 11.08

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se