Ersättare sökes till Kosta camping

I samband med nyår lämnar Kosta Folkets hus-förening som arrendator på campingen i Kosta. Lessebo kommun har påbörjat arbetet med en ersättare.

Kosta Folketshusförening har sagt upp arrendeavtalet för Kosta camping per den 31 december. Kosta Folketshusföreningen har drivit campingen sedan 2013. Uppsägningen föranleds av en avsiktsförklaring från Lessebo kommun om en samstämmighet och likriktning i kommande avtal gällande kommunens campingplatser.

- Avtalen var gamla och behövde ses över, säger Kultur och fritidschef Jenny Ramnér. Avtalen vid ett eventuellt arrende bör se likadana ut, och stämma överens med motsvarigheten till exempelvis kommunens nya avtal med Gökaskratts camping. Vi har fört dialog med föreningen som fick ta hem förslagen till styrelsen, som sedan meddelade att de inte ämnar driva campingen vidare.

Campingen är för stunden stängd för besökare och en ersättare till driften sökes.

Senast uppdaterad: 20 december 2022
Publicerad: 20 december 2022 kl. 08.54

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se