Aktivitets- och samhällsguidning

Syntolkning: Flera personer sitter på en kälke och snön yr. Det finns enstaka gröna mindre träd i det vita snötäckta landskapet. Personerna har glada miner och det skvätter snö i ansiktet på dem.

I samarbete med Rädda Barnen och RF SISU startas nu aktivitets- och samhällsguidning som riktar sig till personer som av olika skäl inte är etablerade i samhället.

Maja Söderberg är projektledare på Rädda Barnen och berättar om projektet.

- Vi jobbar från flera håll. Dels hjälper vi kommunens föreningar att hitta nya medlemmar, med att ordna prova-på-tillfällen, med tolkning och annat föreningarna önskar, säger Maja Söderberg. Dels träffar vi nyanlända och asylsökande och berättar om hur föreningslivet fungerar och vad som förväntas av en.

Sedan matchar man föreningar med barn och vuxna som vill prova på och en av våra guider hänger med vid de första tillfällena för att underlätta mötet.

- Utöver det jobbar vi på att inrätta en ”fritidsfond” där de som inte har råd med medlemsavgifter ska kunna söka stöd ifrån, säger Maja Söderberg. Vi arbetar också med att hitta kreativa lösningar på transporter till fritidsaktiviteter mellan Skruv, Kosta, Hovmantorp och Lessebo.

I satsningen ingår även föräldrastöd i form av föräldragrupper som sätter igång till våren. Vi siktar på en grupp ”Att vara förälder i Sverige” samt en grupp ”Föräldragrupp för föräldralediga” som är en blandad grupp där vi kan prata föräldraskap tillsammans över kulturgränserna. Just nu rekryterar och utbildar vi både föräldragruppsledare och guider.

Senast uppdaterad: 19 december 2022
Publicerad: 19 december 2022 kl. 11.15

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se