Skruvs IF satsar stort

Syntolkning: Bildmontage med en bild över vatten där solen speglar sig samt ett inklippt dokument med texten "Vision Skruv - ett nav i sydöstra Sverige för idrott, friskvård och hälsa".

Skruvs IF är en förening med stora ambitioner och hösten har varit händelserik både med hundraårsfirande och med regionala utmärkelser för både förening och eldsjälar.

Nu har föreningen tagit fram en idé om att utveckla idrottsplatsen för att skapa en bra grund för en fortsatt stark breddverksamhet i föreningen. Man kallar det för Vision Skruv och det är tänkt som ett nav för idrott, friskvård och hälsa med sydöstra Sverige som upptagningsområde.

- Vi tänker i nya banor och vill få in andra verksamheter i vår anläggning. Det handlar om att skapa flexibilitet där flera typer av verksamheter och hyresgäster kan samsas, säger Leif Rydell som är kontaktperson för Skruvs IF gällande Vision Skruv.

Tillsammans med SydostLeader har man nu tagit fram ett visionsunderlag och har en enkät ute där intresserade uppmanas bidra med synpunkter och idéer om hur arbetet kan gå vidare. Leif lyfter fram Skruvs centrala läge i sydöstra Sverige och att där föreningen ser stora möjligheter till en spännande utveckling tillsammans med företag och andra föreningar. Det skulle kunna handla om friskvård, rehabilitering och skolverksamhet.

- Vår uppmaning till alla intresserade företag, föreningar, kommuner och regioner med flera är att svara på den enkät som vi har ute, säger Leif Rydell. Vi vill veta vilka idéer som finns runt om oss och hur vi tillsammans ska kunna samarbeta. För oss är utvecklingen av sydöstra Sverige och Skruv viktigt.

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 5 december 2022 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se