Vi släcker inte ner, men vi släcker mer

Syntolkning: En hand med utsträckt finger pekar mot en vit strömbrytare.

Alla behöver bidra till att minska belastningen på elnätet så att vi kan undvika att avstängningar sker. Alla kommuner uppmanas att minska sin elförbrukning och Lessebo kommun kommer göra flera olika insatser. Det vi gör spelar roll, tillsammans förbrukar Lessebo kommun som organisation cirka 7,5 miljoner KWh per år.

I många hem minskar man nu sin elförbrukning genom att släcka mer, dra ner på temperaturen eller byta ut energislukande utrustning. Via Lessebo kommuns energi- och klimatrådgivning kan privatpersoner och företag få tips och stöd i hur man själv kan påverka sin elförbrukning.

Belysning under julen

När det blir mörkare är det ofta mysigt att tända belysning. Denna vinter så släcker vi mer, men vi släcker inte ner helt. Utomhus kommer det julbelysning precis som tidigare år, det betyder en kommunal julgran utomhus per ort. Inom kommunens omsorgsverksammheter kommer lokaler runt brukarnas boenden ha julbelysning. Likaså i klassrum och i matsalarna under de tider som det är elever där.

Däremot så ska Lessebo kommun inte ha julbelysning i kontorsfönster och i andra kommunala lokaler. Den interna uppmaningen är att julpynta med saker som inte går på el.

Frågan om julbelysning blir en sorts symbol och gest i att vi alla behöver se över vår energiförbrukning, det är inte den som förbrukar mest el.

Lokaler och fastigheter

De stora vinsterna att minska energiförbrukningen görs i kommunens fastigheter och anläggningar. Utomhus har vi bytt ut all gatubelysning till LED vilket halverat mängden energi, cirka 400 000 KWh mindre än före utbytet. Vi har även byggt solceller på flera byggnader. Allt detta har vi nytta av nu när hela samhället försöker minska sin elförbrukning.

Arbetet fortsätter med att se till att fläktar, ventilation och uppvärmning av våra fastigheter görs på rätt sätt och är så effektiva som möjligt. Lessebo kommun kommer fortsätta med att byta ut inomhusbelysning till LED-lampor som drar mindre el och efterhand byta ut till bättre utrustning.

Ytterligare åtgärder handlar om att inte använda de bastus vi har i lokalerna och utreda om elljusspår, bassänger och andra anläggningar kan stängas mer. Utvecklingen rapporteras löpande till Länsstyrelsen och kommunstyrelsen följer upp arbetet internt.

Senast uppdaterad: 18 november 2022
Publicerad: 18 november 2022 kl. 10.08

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se