Ökade kostnader framöver

Syntolkning: Ett fotomontage med ett fotbollsmål i bakgrunden och grön växtlighet runtomkring. Inklippt framsidan på ett dokument med en vit yta högst upp med texten "Delårsrapport 2022-08-31" i grönt. I mitten på dokumentet en bild på en solnedgång vid en sjö och längst ner en grön del med Lessebo kommuns logotype i vitt.

De ekonomiska förutsättningarna i världen ändras och så också för Lessebo kommun. Ökade kostnader på till exempel livsmedel har gjort att kommunen behövt ändra i sin budget. Även ökade kostnader för pensionsavsättningar till medarbetare ökar.

Sammanfattningsvis visar resultatet efter augusti på ett överskott på 11,4 miljoner samtidigt som prognosen för hela år 2022 pekar på ett överskott på 0,6 miljoner. Bägge resultaten är lägre än det fastställda i budgeten. Förklaringen till detta är bland annat underskott i verksamheterna och att kommunens kapitalförvaltning går sämre än budgeterat. Även om delårsbokslutet handlar om 2022 så finns flera orosmoln på horisonten.

- Även vi kommer att påverkas av höjda räntor och höga elpriser, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård. För stunden har vi många lån bundna på låga räntor men efterhand att de löper ut så ökar våra kostnader. Vi har också långa elavtal där en stor andel av våra inköp är bundna. I kombination med att vi investerat och bytt ut alla våra gatlysen till energisnåla LED-lampor så har vi skjutit upp en del ökade kostnader som just nu drabbar andra kommuner.

Delårsbokslutet per den siste augusti är nu fastställt av kommunfullmäktige och i det konstateras att några större händelser har påverkat verksamheten under årets första åtta månader. Det är dels socialnämndens underskott och beslutet om nedläggning av de i särskilt boende som fanns på Berghälla i Lessebo.

Det handlar också om Rysslands invasion av Ukraina som ledde till att det som mest fanns uppskattningsvis 137 flyktingar i kommunen under våren. En annan större fråga är den pågående försäljningsprocess där Lessebohus enligt beslutet ska sälja 60 procent av lägenheterna.

Kommunfullmäktige kommer anta en ny budget innan nyår som ersätter den som togs i juni. Detta gör man för att det varit val och att det är det nyvalda fullmäktiges budget som ska gälla under 2023.

Senast uppdaterad: 2 november 2022
Publicerad: 2 november 2022 kl. 11.29

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se