Utbildning i Kronobarnsmodellen införs nu i Lessebo kommun

Therese Linnér, utbildningschef i Lessebo kommun

Inom ramen för kontinuiteten i att genomföra Barnens bästa i Lessebo kommun, och under mottot ”Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser”, fortsätter lärande under hösten för att införa Kronobarnsmodellen.

- Implementeringen av Kronobarnsmodellen får och kommer att ta tid. Det finns inte ett satt datum då implementeringen ska vara klar. Det är en process med många aktörer inblandade både i kommunen och Regionen, säger Amela Zivkovic, elevhälsochef i Lessebo kommun.

Däremot finns enligt Amela en förväntan och en önskan att vi ska börja använda arbetssättet i alla verksamheter. Verksamheterna ska inte vänta utan ska ha modet att våga prova. Att testa att använda arbetssättet, verktygen och samverka när vi har barn och unga vars behov och situation innebär att de behöver stöd och hjälp från flera verksamheter.

Aktiviteter har planerats i form av workshop, för att våga prova för att få en bild av vad som fungerar bra, vilka utmaningar kan möter och vilket stöd och resurser som behövs. Där en workshop hölls denna månad med ”CASE”, det vill säga påhittade berättelser som diskussionen kunde utgå ifrån. Syftet är att praktiskt få arbeta med Kronobarnsmodellen praxismodell och verktyg.

Representanter från politiken och ett 60-tal personer från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen (IFO, LSS), kultur och fritid, arbetsmarknadsenheten och Region Kronoberg (BVC, MVC) från Lessebo kommun varit samlade för att jobba aktivt med införandet av Kronobarnsmodellen.

- Vi jobbade med Case där fiktiva barn var i behov av stöd. Det var verkligen en härlig stund när sorlet i rummet steg mot taket. Alla kom i gång och diskussionerna böljade fram och tillbaka utifrån Kronobarnsmodellen, säger Therese Linnér, utbildningschef i Lessebo kommun.

- När vi samlade ihop gruppdiskussionerna kring Case hade alla grupper, oavsett ålder på det fiktiva barnet, involverat barnet efter förutsättningarna. Det kom fram att nya perspektiv kommit fram på något ställe, exempel på fantastiska satsningar i Lessebo på främjande och förebyggande insatser och en positiv inställning till verktygens användningsområden, fortsätter Therese.

- Från och med nu är det inte längre några få som prövar modellen utan nu kan alla komma i gång med att använda modellen när behov uppstår. Idag tog vi stora steg in i införandeprocessen av Kronobarnsmodellen, avslutar Therese.

I mars 2023 kommer att ske en workshop nr 3 Case. Syftet är att verksamheterna ska känna sig trygga med arbetssättet och verktygen i Kronobarnsmodellen, sina egna roller och ansvar samt skapa goda förutsättningar för samverkan.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022
Publicerad: 26 oktober 2022 kl. 09.06

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se