Nya gång och cykelvägar på Djurhult

Syntolkning: Ett bildmontage med navet på ett cykelhjul i bakgrunden med tunna strängar som går cirkelformat runt från mitten. Infällt två kartbilder i ganska mörka toner med röda markeringar som visar det som ska byggas ut.

Meddelande: Var vaksam runt Djurhult för nu startar arbetet med nya gång- och cykelvägar i området.

Under vecka 39 startar arbetet och det kommer röra sig arbetsmaskiner i området. Respektera de avspärrningar och skyltar som finns.

De nya gång- och cykelvägarna är en del av en långsiktig satsning på att det ska bli lättare att ta sig fram i kommunen. Beslut om dessa två vägar togs i mars av samhällsbyggnadsnämnden.

Senast uppdaterad: 23 september 2022
Publicerad: 23 september 2022 kl. 14.21

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se