Studie över Strömbergshyttan klar

Syntolkning: En bild från en utomhusmiljö där vänstra halvan domineras av en större skylt i mörkt rött och med texten "På gång i Strömbergshyttan". Höger i bild en byggnad och en blå himmel.

Under 2020 och 2021 har en huvudstudie genomförts i Strömbergshyttan för att reda ut vilka föroreningar som finns efter det före detta glasbruket. I strax över 100 år bedrevs glasbruksverksamhet i Strömbergshyttan och 1979 lades verksamheten ner.

Huvudstudien är genomförd av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Den visar att det finns främst arsenik, bly och barium i jorden. Halterna är tillräckligt höga för att myndigheten ska förorda att området grävs ut precis som har skett på flera andra glasbrukstomter. Rent konkret handlar det om att schakta bort förorenade massor och ersätta dessa med nya.

Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan för Strömbergshyttan. Området kan utvecklas med både fler verksamheter och bostäder. Redan idag finns flera verksamheter som loppis, café och affärer samt en relativt unik mountainbike-anläggning i Strömbergshyttan.

Lessebo kommun och övriga kommuner i Glasriket samverkar kring de olika saneringsbehoven. Det finns flera platser som har behov av kartläggning och sanering och i samarbetet har man tagit fram en karta som visar aktuell status.

I Lessebo kommun har bland annat Udden i Hovmantorp sanerats på den plats där Hovmantorps Nya glasbruk låg. Saneringen avslutades 2019 och idag finns ett helt nytt bostadskvarter på platsen och inflyttning pågår.

Senast uppdaterad: 14 september 2022
Publicerad: 14 september 2022 kl. 10.53

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se