Namnförslag sökes

Syntolkning: Kartbild i form av ett flygfoto i mörka färger. I bildens vänstra övre del finns en avlång markering i orange som pekar ut den avsedda gatan.

Lessebo kommun efterlyser nu förslag på namn för en ny gata i västra Hovmantorp.

Den nya gatan finns utmed Västergatan i Hovmantorps västra del. Fyra villatomter kommer finnas utmed gatan. Västergatan heter här också väg 845 och leder mot Tollstorp. Områdets nuvarande namntema är astronomi och flera gator har stjärntecken som namn.

Förslag på namn ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den måndag den 12 september klockan 12.00. Förslagen lämnas enklast till samhallsbyggnad@lessebo.se.

Några punkter som samhällsbyggnadsnämnden brukar ta hänsyn till när gator och platser namnges:

  • För ett redan bebyggt område används om möjligt, samma namntema som tidigare.
  • Vid användande av personnamn gäller att namnet inte får användas förrän 2-5 år efter vederbörandes bortgång.
  • Ett namn ska vara lätt att skriva, uttala och uppfatta.
Senast uppdaterad: 5 september 2022
Publicerad: 5 september 2022 kl. 15.37

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se