Är du utvald till medborgarundersökningen?

Syntolkning: Animerad bild med ljust blå bakgrund och i mitten en grupp människor i ring.

Nu startar insamlingen till årets stora medborgarundersökning. Lessebo kommun deltar tillsammans med 136 andra kommuner och det är myndigheten Statistiska Centralbyrån (SCB) som sköter undersökningen.

- Medborgarundersökningen är en av de undersökningar som vi följer för att se hur Lessebo kommuns invånare trivs och vad man tycker om kommunen, berättar Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun. Medborgarundersökningen gör att vi kan jämföra oss med andra kommuner och se variationer över tid.

Förutom medborgarundersökningen genomför Lessebo kommun medborgardialog med samtal i kommunens alla fyra orter. Den sammantagna bilden presenteras för kommunstyrelsen och kommunens förtroendevalda använder underlaget när man prioriterar i vad kommunens resurser ska användas till.

Ett slumpmässigt urval på 1000 personer i Lessebo kommun är utvalda och kommer få möjligheten att svara. Det går bra att svara både digitalt och i pappersform.

- Vi vill få in så många svar som möjligt, säger Olof Björkmarker. Lessebo kommuns invånare brukar svara i lite högre utsträckning jämfört med övriga landet och jag hoppas det kan bli så även i år.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022
Publicerad: 22 augusti 2022 kl. 11.32

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se