Läget på bostadsmarknaden

Syntolkning: Ett bildmontage med en bakgrundsbild på en sjö med en brygga där det ligger flera mindre båtar. Inklippt finns framsidan på ett dokument där den stora texten är: "Lägesrapport inflyttning".

Efter en längre period med ganska få objekt ute till försäljning i Lessebo kommun är det nu många hus och lägenheter till salu. Detta sker samtidigt som omvärldsläget med inflation och räntehöjningar skapar osäkerhet.

Med anledning av de förändringar som är på bostadsmarknaden så har Lessebo kommuns inflyttarteam satt samman en rapport som beskriver läget främst på den lokala marknaden. I rapporten listar man fem punkter som för tillfället gynnar inflyttning till Lessebo kommun.

 1. Hållbar ekonomi. Världsläget med höjda priser och räntor gör att fler ser sig om efter ett billigare boende och då priserna på villor är lägre i Lessebo kommun jämfört med den största marknaden i närområdet Växjö så gynnas kommunen.
 2. Återbruk och cirkulär ekonomi. Trenden att leva mer hållbart håller i sig vilket inte minst märks i ödehussammanhang. Det handlar om att ha ett lugnare tempo i livet och välja hållbara material.
 3. Hållbart resande. En fortsättning på det hållbara är resor där möjligheterna är många i Lessebo kommun. Vill man bo med ett hållbart liv och ekonomi så finns de hållbara resealternativ i Lessebo kommun.
 4. Närhet till service. I Lessebo kommun är det nära till service och i orterna behöver du aldrig ta bilen om du inte vill. Närhet ger hållbarhet och ger förutsättning för det lugna livet med ett enklare livspussel.
 5. Glasriket och hemester. Trenden att semestra lokalt blir allt tydligare och fortsätter även efter corona. Som invånare bor man mitt i en året-runt-öppen destination med mat, shopping och upplevelser. Förutom glaset så är naturen i Glasriket perfekt för trender inom naturturism.

I rapporten konstateras att det skett ett skifte inte bara på att det finns fler bostäder till salu lokalt i Lessebo kommun utan att det är flera trender som påverkar bostadsmarknaden just nu. På nationell och internationell nivå så finns höjda räntor, inflation och högre priser som påverkar hur hushållen kan och vill använda sina pengar.

Lokalt ser man ett fortsatt intresse för att köpa villor och att det pågår flera arbeten med detaljplanering i attraktiva områden. På hyresmarknaden ser man att den planerade försäljningen av delar av Lessebohus bestånd kommer påverka och då sannolikt med att en ny större extern aktör kommer in på marknaden.

I juni kom också den regionala Bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen sammanställer. Där lyfter inflyttarteamet fram punkter som fortsatt bostadsbrist trots hög byggtakt. Lessebo sticker ut både vad gäller hög andel nyproduktion per invånare men också vad gäller trångboddhet.

Lessebo kommuns inflyttarteam arbetar med att Lessebo kommun ska bli fler invånare, närmre bestämt 10 000 personer. För stunden är det två spår som arbetet huvudsakligen sker inom, det är nybyggare och försäljning av villatomter samt ödehus och inventering och kontakt med fastighetsägare.

Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Publicerad: 5 juli 2022 kl. 10.37

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se