Upphandling småskaliga livsmedelsproducenter

Nu finns ett dynamiskt inköpssystem som har syftet att förenkla för småskaliga producenter och mindre leverantörer att kunna lämna anbud och leverera till Lessebo kommun och övriga kommuner i Kronobergs län.

Vill du leverera livsmedel genom vårt dynamiska inköpssystem DIS?

Ett dynamiskt inköpssystem är en ny form av upphandling där det är möjligt för dig som leverantör att komma in med en ansökan under hela systemets giltighetstid. Vi går igenom din ansökan, och när du blir kvalificerad kan du ta del av de förfrågningar som skickas ut i systemet.

Vi skickar ut förfrågningar till de leverantörer som är kvalificerade i systemet. Förfrågan kan avse flera produkter eller enbart en specifik produkt. En förfrågan avser leverans under en specificerad tidsperiod. I förfrågan framgår vilka kommuner och enheter som vill ha leverans, och du kan själv välja om du har möjlighet att erbjuda leverans till hela eller delar av förfrågan.

Aktuella produkter i vårt dynamiska inköpssystem är just nu: frukt, grönsaker, rotfrukter, kött och charkuteri. Fler produkter kan tillkomma.

Ett dynamiskt inköpssystem skiljer sig mot en traditionell upphandling, nedan ser du de viktigaste skillnaderna för dig som leverantör:

Dynamiskt inköpssystem:

  • Du kan lämna anbud under hela systemets giltighetstid.
  • Du förbinder dig inte att leverera en viss volym, utan avgör själv om du vill och kan svara på de aktuella förfrågningarna.

Traditionellt inköpssystem:

  • Du lämnar anbud under en viss angiven tidsperiod, oftast ca 30-35 dagar.
  • Du ska kunna leverera köparens behov som specificeras i upphandlingen, oftast en fast volym till samtliga enheter och under hela avtalsperioden (vanligtvis 4 år).
Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Publicerad: 27 juni 2022 kl. 09.09

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se