Idag öppnar visselblåsartjänsten

Syntolkning: En svart lite visselpipa i en nyckelring som sitter ihop med en passage-tagg formad som en droppe.

Lessebo kommuns visselblåsartjänst öppnar idag den 1 juni. Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska upprätta interna system så att visselblåsarlarm ska kunna tas emot. Lessebo kommuns tjänst administreras av byrån KPMG.

- Vi har valt en extern lösning för hantering av visselblåsarärenden, berättar Annika Roos Jansson som är HR-chef på Lessebo kommun. Den som väljer att lämna ett visselblåsarmeddelande ska känna sig trygg i att det hanteras professionellt och oberoende. För oss är detta ytterligare ett verktyg att upptäcka eventuella missförhållanden och motverka att korruption och dåliga beteenden sprider sig.

Exempel på saker som kan omfattas av visselblåsarsystemet är till exempel korruption, mutor och när någon använder sin ställning i kommunen att gynna sig själv. Det kan också vara oegentligheter som penningtvätt, förtroendeskadliga bisysslor och gärningar som skadar liv och hälsa.

För allmänna klagomål på till exempel snöröjning eller på verksamheter inom stöd och omsorg samt utbildning finns redan sedan tidigare upparbetade vägar in. Dessa ska även i fortsättningen användas som tidigare. För anställda i kommunen gäller också fortsättningsvis de upparbetade system finns, exempelvis inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 1 juni 2022 kl. 11.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se