Detaljplan: Södra Hovmantorp vunnit laga kraft

Arbetet med att ta fram nya, attraktiva och sjönära tomter i södra Hovmantorp fortsätter. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för området 25 april och den har nu vunnit lagakraft.

Detaljplaneprocessen har därför avslutats och arbetet går nu in i ett nytt skede när samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja projektering för vatten och avlopp samt gator efter sommaren.

Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 hektar och i nuläget planeras för 22 nya tomter för bostäder. Försäljningen kommer att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare.

Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång. Anmäl ditt intresse och får uppdateringar: Södra Hovmantorp - Lessebo

Ta del av alla planhandlingar på kommunens hemsida: www.lessebo.se/detaljplaner

Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Publicerad: 30 maj 2022 kl. 11.24

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se