Vår kommun – en del av världen

Syntolkning: Några stycken trycksaker ligger ovanpå varandra på en träyta. Framsidan på trycken har en bild på ett gult hus och högst upp står det Kommunnytt i rött.

Två gånger om året skickar Lessebo kommun ut en tidning som heter Kommunnytt. Vissa texter i den kunde man läsa för första gången i papperstidningen och de återpublicerar vi sen också digitalt. Här kommer den inledande texten som är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.

Brev från Lars och Christina

Det finns mycket att säga om hur detta årtionde inletts. Efter två år med corona och nu med ett pågående krig i vårt närområde så är det tydligt att Lessebo kommun är en del av världen och att vi påverkas av det som händer runt omkring oss oavsett om vi vill det eller inte.

När vi skriver detta i april 2022 så känns det som vi kommit ur den värsta delen av pandemin även om inte myndigheterna helt blåst faran över. Vi har samtidigt fått ett antal nya personer till vår kommun som kommit från Ukraina på grund av det krig som pågår där.

Lessebo kommun har en lång tradition av att ta emot flyktingar och nya invånare när behov så finns. Oavsett om man kommer nu från Ukraina eller om man kom för några år sedan från Syrien, Afghanistan eller Somalia så hoppas vi att man ska trivas och känna sig välkommen hos oss.

Behov av investeringar

Vi har investerat mycket de senaste åren i skolor och förskolor. Fler barn och gamla lokaler har gjort att vi satsat mycket där. Vi ser även framåt behov av att investera. Det gäller våra boenden för äldre där det finns investeringsbehov och där olika förslag diskuterats och där förändringar nu är uppe för beslut.

Lessebohus har också fastigheter med behov av investeringar i sitt fastighetsbestånd och idag en ekonomi som inte tillåter detta. Förslaget som bolaget har är att sälja en betydande andel av sina lägenheter för att kunna säkra bra bostäder på sikt. Även detta är ett beslut som kommer behandlas nu under våren.

I detta extra tjocka nummer av Kommunnytt hoppas vi du hittar intressant läsning och en insyn i vad som händer i kommunen.

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande och Christina Nyquist, kommunchef

Senast uppdaterad: 20 maj 2022
Publicerad: 20 maj 2022 kl. 11.15

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se