Förändrade zoner kring kärnkraftverk

Från och med 1 juli i år kommer delar av Lessebo kommun ingå i en planeringszon runt kärnkraftverket i Oskarshamn. Det berör området från Kosta och öster om väg 28. Det som gäller i planeringszonen är att det ska finnas en planering för hur man utrymmer och en plan för extra utdelning av jodtabletter.

De nya zonerna runt kärnkraftverken är större än tidigare och det är därför som nu även delar av Lessebo kommun ingår. Redan sedan tidigare finns zoner närmre kärnkraftverken med en omfattande planering och åtgärder kring utrymning och liknande. De nya planeringszonerna sträcker sig cirka 100 kilometer från kärnkraftverken och omfattas i normalläget inte av några extra åtgärder men det finns planering för hur man ska göra i händelse av en kärnkraftsolycka.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Bland annat genom att Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbunden tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Hur varnas allmänheten vid olyckor?

Om en olycka inträffar på ett svenskt kärnkraftverk varnas alla via signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Det innebär att Sveriges Radio P4 bryter sändningen och lämnar information om olyckan. För boende inom den inre beredskapszonen (området runt och ut till cirka 15 kilometer från kärnkraftverket) finns ett utökat varningssystem.

Mer att läsa om beredskapszoner och kärnkraftsolyckor

Senast uppdaterad: 1 juli 2022
Publicerad: 9 maj 2022 kl. 09.11

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se