Kallelse till kommunfullmäktige

Den 25 april är det sammanträde med kommunfullmäktige. På dagordningen står bland annat ärenden som avveckling av särskilt boende, hemställan från AB Lessebohus om försäljning samt antagande av detaljplan för Södra Hovmantorp.

Kommunfullmäktige sammanträder i Hovmantorps Folkets Hus, måndagen den 25 april kl.18.00.

Ärenden i urval

 • Årsredovisning 2021 för kommunen och dess bolag
 • Avveckling av särskilt boende
 • Hemställan från AB Lessebohus om försäljning
 • Översyn av arvoden och politisk organisation
 • Antagande av detaljplan för Södra Hovmantorp
 • Avsägelse och valärende

Anders Jonsäng, ordförande

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund under max 30 minuter.

Fullständig dagordning finns här. Handlingar finns också tillgängliga på kommunkansliet, Storgatan 78, Lessebo.

Senast uppdaterad: 19 april 2022
Publicerad: 19 april 2022 kl. 08.23

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se