Post- och telestyrelsen: Lessebo kommun i topp med bredband

Syntolkning: En reklamskylt med texten Wexnet på i kombinerade grönt och vita färger. Skylten står lätt framför en karta över Lessebo kommun där basen är starkt grön och tätorten är i mörkt röd.

Redan sedan tidigare har Lessebo kommun och Wexnet rapporterat att bredbandstäckningen är hög i Lessebo kommun. Detta bekräftas nu i officiella siffror från Post- och telestyrelsen som nu presenterat en rapport för 2021.

Totalt överträffar täckningen i Lessebo kommun både lokala, regionala och nationella mål om att 95 procent ska ha tillgång till bredband. I hela Lessebo kommun är det 96,89 procent som har bredbandstäckning och i tätorterna är det 99,48 procent.

- Vi har medvetet satsat på en bredbandsutbyggnad tillsammans med Wexnet då det är en viktig faktor för att människor väljer plats för att bo och arbeta på, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. Med en grundläggande täckning finns förutsättningar att gå vidare med att bygga ut den digitala samhällsservicen.

I rapporten från Post- och telestyrelsen konstaterar man att 88 procent i hela landet har tillgång till bredband och att ökningen ligger på två procent i jämförelse med 2020. Ökningen beror mest på att flerfamiljshus i landet har anslutits. Av enfamiljshusen har cirka 72 procent tillgång till bredband.

- Tillsammans, Wexnet och Lessebo kommun, har vi kommit långt i bredbandsutbyggnaden, säger Mats Bildh, affärsområdeschef på Wexnet. Vi fortsätter arbetet med att ansluta fler fastigheter som ännu inte har tillgång till bredband.

I tätorterna saknas endast 17 stycken fastigheter för att nå en hundraprocentig täckning. På Wexnets hemsida kan man se om sin fastighet kan anslutas till bredband genom att söka på sin adress.

Senast uppdaterad: 8 april 2022
Publicerad: 8 april 2022 kl. 08.39

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se