Samarbete med Region Kronoberg om ödehuskonferens

Syntolkning: Bildmontage med tre stående bilder mot en grön bakgrund. I den vänstra bilden ett ljust gult hus med rött tegeltak. I mittenbilden lastmaskiner som arbetar utomhus. I den högra bilden ses ett uppbrutet golv och nakna träväggar.

Lessebo kommun inleder samarbete med Region Kronoberg om den konferens kring ödehus som genomförs den 27 april. Konferensen är ett samarrangemang och riktar sig till personer som arbetar med ödehus, näringslivs- och landsbygdsutveckling, samhällsbyggnad och inflyttarfrågor i vardagen.

Syftet med konferensen är att personer som på olika sätt arbetar med ödehus ska kunna knyta kontakter och hitta nya vägar så husen kan få nya invånare. Region Kronoberg har genomfört en förstudie som kommer mynna ut i en handbok kring hur man kan arbeta med ödehusinventeringar. Medverkar på konferensen gör också Landsbygdsdröm med Robert Danielsson som är med i flera satsningar på ödehus som görs runt om i landet.  

- Det är roligt att vi kan arbeta tillsammans med Region Kronoberg om den här konferensen, säger Karin Bååth som är en del av Lessebo kommuns inflyttarteam. Det finns många som arbetar för att husen ska få nya invånare och att vi kan koppla det samman med frågor som kompetensförsörjning och inflyttning. Regionens arbete är värdefullt och hjälper oss som kommun att komma vidare.

Dagen är öppen främst för tjänstepersoner som till vardags arbetar med inflyttarfrågor och utvecklingsfrågor inom näringsliv och landsbygd. Förutom nätverkande och utbyte kommer Region Kronobergs förstudie med handbok att presenteras.

Senast uppdaterad: 7 april 2022
Publicerad: 7 april 2022 kl. 12.03

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se