Lessebohus: Förslag inlämnat till ägaren

Syntolkning: En byggnad i grått med en entré i mitten där pelarna är i ljusare grön färg. Ovanför entrén en skylt med texten Lessebohus.

Lessebohus styrelse har nu tagit beslut i frågan kring hur man vill gå vidare med bolagets fastighetsstrategi. Förslaget utgår från det som tidigare presenterats och avgörandet lämnas nu till ägaren som är Lessebo kommun.

Bakgrunden är att bolaget under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov. I den framtagna fastighetsstrategin föreslås att försäljning av fastigheter är en lösning på hur bolaget ska arbeta de kommande åren för att kunna upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

Beslutsgången är sådan att det är kommunfullmäktige som avgör om försäljning får genomföras. Om fullmäktige beslutar enligt förslaget förbereder bolaget tillsammans med mäklare och revisorer försäljningen som sen slutligen godkänns av bolagets styrelse samt kommunstyrelsen.

I förslaget till beslut framgår att försäljning får uppgå till 60 procent av Lessebohus lägenheter. Fastigheterna ska föreslås säljas genom försäljning av aktier i nybildade bolag, så kallad paketering.

Senast uppdaterad: 23 mars 2022
Publicerad: 23 mars 2022 kl. 13.28

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se