Så skyddar du din tomt från vildsvin!

Syntolkning: Närbild på trädgårdsredskap som står lutade mot något. Bilden fokuserar på redskapens aktiva delar och ovan försvinner skaft ur bild. Det är en svart tunn räfsa, ett par mindre spadar som är mörkgrå och en ljus metallfärgad spade.

Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur men nattetid kan de söka sig till våra trädgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Kommunen har en begränsad möjlighet att hjälpa till när detta sker. Det finns dock flera saker du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för problem:

Ta bort fallfrukt och fågelfrö

Precis som andra djur trivs vildsvinen där det finns lättillgänglig föda. Det är därför viktigt att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller lägga ut fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande skogspartier. Det bästa är såklart att njuta av frukten som du har i trädgården. Om det är stora mängder kan du bjuda grannar och kollegor. Den fallfrukt som eventuellt blir över bör du slänga med trädgårdsavfallet eller lämna på återvinningscentral.

Skydda din trädgård med staket

När man gjort allt man kan genom att plocka bort det som lockar, fallfrukt etc. Då är det oftast mer effektivt att fysiskt stänga ute vildsvinen. Sätt upp staket, stängsel eller elstängsel.

Rigga störningar

En ensligt belägen stuga där det inte finns människor hela tiden kan bli mer utsatt då det inte finns någon störning eller risk för vildsvinen att vara där. Då kan belysning, ljud, luktmedel eller liknande fungera för att skrämma eller störa vildsvinen.

Meddela oss om du sett vildsvin i tätorterna

Vi meddelar då våra kommunala skyddsjägare som då kan följa vildsvinen och hur de rör sig i vår kommun. Kontakta då samhallsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 21 mars 2022
Publicerad: 21 mars 2022 kl. 08.38

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se