Kalkning av våtmarker och sjöar

Syntolkning: En blå sjö med grönbrun skog i bakgrunden och en blå himmel ovanför. En helikopter åker över sjön och släpper ner en ljusbrun massa.

Meddelande: Under vecka 12 (21-27 mars) genomförs kalkning av våtmarker och sjöar i Lessebo kommun. Det sker med helikopter.

Kalkning av sjöar och vattendrag är den största miljövårdsåtgärd som har genomförts i Sverige. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. Lessebo kommun har kalkat vattendragen sedan 1978.

Nedfallet av försurande ämnen har minskat betydligt på senare år. Det kommer dock ta flera decennier innan marken som också påverkats av försurning återhämtar sig. Det är därför viktigt att kalkningen får fortsätta i de mest försurningskänsliga sjöarna och vattendragen.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022
Publicerad: 17 mars 2022 kl. 09.46

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se