Många vill hjälpa

De första flyktingarna från Ukraina är på plats i Lessebo kommun. Förberedelser sker inom Lessebo kommun för att ta emot flyktingar och det finns ett engagemang både bland föreningar, företag och privatpersoner.

Information till personer från Ukraina

Migrationsverket har tagit fram information till personer från Ukraina. För att en person från Ukraina ska få hjälp från samhället krävs att man registrerar sig enligt massflyktingsdirektivet hos Migrationsverket.

Mottagande

- Just nu planeras för mottagningsverksamhet av flyktingar i Skruv, säger Patrik Itzel som leder Lessebo kommuns stabsarbete kring Ukraina. Lessebohus har accepterat en fråga från Migrationsverket om att upplåta ytterligare 15 lägenheter i Skruv och Kosta för flyktingar från Ukraina. Lessebohus hyr redan idag ut 48 lägenheter till Migrationsverket. 

Vad gäller för dig som vill hjälpa?

Just nu är föreningar och frivilliga i igång med att organisera mottagande för de flyktingar som kommer till Lessebo kommun. I dagsläget är det inte helt tydligt vilka behov som finns.

Vad gäller för Ukrainska flyktingar?

Ukrainska medborgare har rätt att vistas i Sverige utan visum i 90 dagar. För att få hjälp från samhället behöver man anmäla sig till Migrationsverket och registrera sig som massflykting. Som massflykting har man tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Migrationsverket ansvarar för bostäder och dagersättning. Detta kan till exempel göras på Migrationsverkets kontor på Norrgatan 23 i Växjö.

Om Lessebo kommuns arbete med Ukraina

Lessebo kommun följer läget i Ukraina och arbetar i samordningsläge vilket innebär att en mindre stab samordnar arbetet och en krisledningsgrupp leder arbetet. Krisledningsnämnden och kommunstyrelsen informeras löpande. Det finns idag inget hot mot Sverige i form av väpnat angrepp. Däremot varnar myndigheterna för ökad risk för cyberattacker.

- Det finns alltid anledning att se över sin egen hemberedskap, säger Patrik Itzel.

Larm och skyddsrum

Det finns idag ingen fungerade varningstuta (Hesa Fredrik) i Lessebo kommun. Nya tutor är beställda av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vid VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) så förmedlas information i P4 Kronoberg samt Sveriges Television.

Senast uppdaterad: 16 mars 2022
Publicerad: 10 mars 2022 kl. 11.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se