Översiktsplan: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunfullmäktige beslutade (2022-02-28) att anta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (2018), Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Syftet med detta tematiska tillägg är att identifiera och peka ut ett antal strategiska områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För Lessebo kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd.

Totalt har förslaget pekat ut 9 LIS-områden, vilka är sprida över hela kommunen och berör sju olika sjöar. Planen kommer inte att vara juridiskt bindande, men ska vara vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för kommunen i berörda frågor. Planen möjliggör dessutom för kommunen att ta fram nya och attraktiva tomter på landsbygden.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022
Publicerad: 7 mars 2022 kl. 14.15

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se