Nya förstelärare sökes

Syntolkning: Framför en ljus enfärgad bakgrund står en man med mörk tröja och kort hår.

Lessebo kommun har de senaste åren arbetat aktivt med att förnya och hitta utvecklande vägar för uppdragen som förste lärare. Kommunen var tidiga med att ha tidsbegränsade uppdrag för förstelärare och tar nu ytterligare steg för att utveckla skolorna i Lessebo kommun.

- Nu tar vi nästa steg genom att även möjliggöra för personer som söker till våra lediga tjänster att också vara med och söka till lediga tjänster som förstelärare, säger biträdande utbildningschef Tommy Gravéus som ansvarar för rekryteringarna. När vi gör urval till förstelärare så tittar vi på undervisningskvalitet och gör som huvudman gärna lektionsbesök.

Det finns tre centralt placerade förstelärare som arbetar med övergripande utvecklingsfrågor och dessa tjänster kan man söka för start i augusti. Precis som skolornas egna förstelärare så arbetar man tidsbegränsat och med att mäta effekten i sitt arbete genom effektkedjor.

- Vi tror på modellen av att man delar med sig och sprider information mellan kollegor, berättar Tommy Gravéus. Vi upplever att det är få som arbetar så medvetet som vi med att systematiskt och att följa upp och mäta effekterna av insatserna.

I de senaste mätningarna så framkommer att Lessebo kommun har en hög lärartäthet och en hög andel lärare med legitimation jämfört med andra kommuner, både i regionen men också i riket. Det är en medveten rekryteringsstrategi och är en del av det systematiska utvecklingsarbete som har ett tydligt fokus på undervisning som pågår i kommunen.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022
Publicerad: 25 februari 2022 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se