Informationsmöte i Strömbergshyttan

Den 1 mars kommer ett informationsmöte kring sanering i Strömbergshyttan genomföras.

Glastillverkning är en flerhundraårig industri i Glasriket. Glasindustrin har dessvärre lämnat efter sig föroreningar i omgivningarna närmast glasbruken. Boende i Strömbergshyttan har bjudits in till ett informationsmöte om det arbete som pågår med att sanera marken.

Under 2020 och 2021 har omfattande undersökningar genomförts kring glasbruket i Strömbergshyttan i form av en så kallad Huvudstudie. Undersökningarna har omfattat provtagningar av jord, grundvatten, ytvatten, sediment och biota. Baserat på resultaten har miljö- och hälsorisker bedömts och förslag på lämpliga åtgärder tagits fram.

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har varit huvudman för projektet. Undersökningar/utredningar har genomförts av Golder Associates AB. Projektet har till 100 % finansierats med statsbidrag via Länsstyrelsen i Kronoberg.

Boende i området välkomnas att delta vid ett informationsmöte där representanter från SGU, Länsstyrelsen i Kronoberg, Lessebo kommun och Golder kommer att närvara. Det kommer vara information om resultaten från de genomförda undersökningarna och de närmaste framtidsplanerna och ni får möjlighet att ställa frågor.

Mötet genomförs den 1 mars klockan 18-20 i Lessebo OKs klubbstuga i Högehall.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Publicerad: 18 februari 2022 kl. 12.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se