Våld i nära relationer

Syntolkning: En person som håller handen i ansiktet. Bilden är svartvit. Texten "utsatt för våld" finns i bilden i flera olika språk.

Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och orättvisor och att få stöd och hjälp. Det första steget för att få hjälp är att prata om vad du går igenom med någon du känner eller ta kontakt med myndighet som kan hjälpa dig.

En av de vanligaste typerna av våld är våld i nära relationer, som förkommer i flera former såsom psykiskt, fysiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld.

Det är oftast män som utövar våld mot kvinnor. Men det kan också hända att män utsätts för våld.

Fysiskt våld kan bestå av slag när någon dras i håret eller knuffas. Det kan också till exempel vara när någon slår sönder dina saker.

Psykiskt våld kan handla om att en person är hotad, rädd eller förnedrad. Det kan till exempel vara när någon säger kränkande saker om en annan person. Det kan också vara när man inte får träffa sina vänner.

Ekonomiskt våld kan vara när en person i ett förhållande kontrollerar alla pengar medan den andra inte får tillräckligt med pengar att spendera.

Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller andra olika former av sexuellt påtvingade handlingar eller när man inte vågar säga nej.

Enligt socialtjänsten, det kan vara svårt att avsluta ett förhållande eller lämna familjen och prata om sina personliga upplevelser för andra. Men du är inte ensam, det finns många som kan stötta och hjälpa dig för att förändra din situation.

Det här gör individ- och familjeomsorgen i Lessebo kommun:

 • Ger råd och stöd.
 • Vid behov av skydd kan du och dina barn få hjälp med ett tillfälligt skyddat boende.
 • Möjlighet att få stödsamtal om din situation.
 • Hänvisning till rätt myndighet för at ta kontakt med. Till exempel, polisen och sjukvården.”

Du har rätt att få tolk hos svenska myndigheter om du inte förstår svenska eller inte kan uttrycka dig på svenska.

Individ och- familjeomsorg tar emot ansökningar från utsatta men får också anmälningar från myndigheter som polis och sjukvård.

Kontakta socialtjänstens växel 0478-125 00.

Kvinnor som utsätts för våld kan också ringa kvinnofridslinjen för råd och stöd, 020 50 50 50.

Har du utsatts för våld, eller utsätter du någon för våld, kan du både som man och kvinna kontakta Familjefrid i Växjö, 0470-79 60 47.

För pågående brott ring polisen, 112. För ej akuta polisärenden/anmälan av brott ring 114 14.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Publicerad: 11 februari 2022 kl. 11.44

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se